Dagelijks op pad om het afval netjes op te halen

Huis-aan-huisinzameling

Verko zamelt aan huis heel wat verschillende afvalsoorten in. Huisvuil en grofvuil gaan naar een professionele verbrandingsinstallatie met energierecuperatie. Het andere afval is bestemd voor recyclage.

Klik op een van onderstaande fracties voor meer informatie:

Snoeihout

Snoeihout kan je twee keer per jaar gratis aanbieden tijdens de geplande ophaalronde.

Bind de takken samen met natuurtouw tot makkelijk hanteerbare bundels. De lengte per tak is gelimiteerd tot 2 meter en de diameter tot 10 centimeter. Het totale volume is beperkt tot 3 kubieke meter per ophaalbeurt.

Verboden afval

  • planten of boompjes met wortel: inzameling via recyclagepark
    • planten: container tuinafval
    • boompjes (ontdaan van wortel): container snoeihout
    • boomwortels/stronken: container boomstronken