Dagelijks op pad om het afval netjes op te halen

Huis-aan-huisinzameling

Afhankelijk van de afvalsoort maak je voor de huis-aan-huisophaling gebruik van de volgende inzamelmethode:

Het afval zet je buiten vóór 7 uur ’s ochtends op de dag van de ophaling of na 20 uur de dag voorheen en dit op een goed zichtbare plaats aan de straatzijde.

Afvalzakken

Voor het aanbieden van huisvuil heb je gele zakken nodig met in groene letters de vermelding van de term 'huisvuil', de term 'diftar' en de naam van je gemeente. Deze zakken kan je aankopen via de gemeente of lokale verdeelpunten (bv. supermarkt).
Huisvuilzakken met productiedatum vóór 2015 (enkel bruine of gele zakken met zwarte letters en vermelding 'diftar') hebben een speciale compensatiesticker nodig die je eveneens kan aankopen via de gemeente of lokale verdeelpunten.

Tarieven huisvuilzak

rol met 10 restafvalzakken 60 L: 17,50 euro
rol met 20 restafvalzakken 30 L: 18 euro

Tarieven compensatiestickers

(voor bruine of gele zakken met zwarte letters en vermelding 'diftar')

Compensatiesticker (roze) restafvalzak 60 L: 0,50 euro
Compensatiesticker (paarse) restafvalzak 30 L: 0,28 euro


Voor het aanbieden van PMD heb je blauwe zakken nodig met de logo’s van Verko en Fost Plus. Deze zakken kan je aankopen via de gemeente of lokale verdeelpunten (bv. supermarkt).

Tarief PMD-zak

rol met 20 PMD-zakken 60 L: 2,40 euro

Sluit de zakken steeds met de voorziene flappen (huisvuilzak) of treklint (PMD-zak) of gebruik touw of kabelbinders om bovenaan de zak toe te stroppen. Bind geen (verpakkings)afval vast aan de buitenkant van de zak.

GFT-containers

Voor het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval gebruik je een GFT-container met het logo van Verko. Zet de container op een goed zichtbare plaats aan de straatkant met het handvat naar de openbare weg gericht en kleef rond het handvat de benodigde diftar-sticker. Plaats geen snoeihout naast de container of tussen het containerdeksel.

Handige tips:
Vermijd aankleven van GFT in de container: leg op de bodem een kleine hoeveelheid krantenpapier (eerst een prop maken en vervolgens opnieuw ontvouwen).
Vermijd aanvriezen van GFT in de container: plaats de container steeds op een beschutte locatie en bied bij vrieskou de container pas 's ochtends aan (vóór 7 uur).

Elk gezin in het Verko-werkingsgebied heeft recht op het gebruik van één gratis GFT-container. Er is de keuze tussen een container van 40 liter of een container van 120 liter.
Is er geen GFT-container aanwezig bij de woning of is je container beschadigd? Vraag dan telefonisch een container aan via 052 21 39 91.

Het is ook mogelijk om een tweede GFT-container te huren (120 l) of te kopen (40 l).
De huur van een 120-litercontainer bedraagt op jaarbasis 22,40 euro. Ongeacht het moment van de aanvraag loopt de huurperiode steeds tot en met 31 december en geldt deze vaste huurprijs (geen pro rata berekening per maand mogelijk). Het aantal is beperkt tot maximum 3 huurcontainers per woning.
De aankoop van een 40-litercontainer bedraagt eenmalig 22,40 euro. Het aantal is beperkt tot 1 bijkomende 40-litercontainer per woning. 
Meer info: 052/21 39 91.

Diftar-stickers

Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief.
De zogenaamde diftar-sticker maakt het mogelijk om de burger te laten betalen voor de werkelijke verwerkingskosten van het afval volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Diftar-stickers zijn nodig bij het aanbieden van GFT en grofvuil en kan je kopen via de gemeente of lokale verdeelpunten (bv. supermarkt).

Tarieven diftar-sticker GFT

container 40 liter (blauwe sticker): 0,25 euro
container 120 liter (groene sticker): 0,75 euro
container 240 liter (paarse sticker) – niet voor particulier gebruik: 1,50 euro
container 1.100 liter (oranje sticker) – niet voor particulier gebruik: 7,28 euro

Tarief diftar-sticker grofvuil

inwoners Berlare, Dendermonde, Lebbeke, Laarne, Melle, Wetteren, Wichelen: 24 euro
inwoners Buggenhout en Hamme: 25 euro