Dagelijks op pad om het afval netjes op te halen

Huis-aan-huisinzameling

Afhankelijk van de afvalsoort maak je voor de huis-aan-huisophaling gebruik van de volgende inzamelmethode:

Zet je afval de dag van de ophaling buiten vóór 6 uur 's ochtends van mei t.e.m. september en vóór 7 uur ’s ochtends van oktober t.e.m. april of de dag voordien na 20 uur. Dit op een goed zichtbare plaats aan de straatzijde. 

Afvalzakken

Voor het aanbieden van huisvuil heb je gele zakken nodig met in groene letters de vermelding van de term 'huisvuil', de term 'diftar' en de naam van je gemeente. Deze zakken kan je aankopen via je gemeente of lokale verdeelpunten (bv. supermarkt).

Tarieven huisvuilzak

Rol met 10 restafvalzakken van 60 liter: 17,50 euro
Rol met 20 restafvalzakken van 30 liter: 18 euro


Voor het aanbieden van PMD heb je blauwe zakken nodig met de logo’s van Verko en Fost Plus. Deze zakken kan je aankopen via de gemeente of lokale verdeelpunten (bv. supermarkt).

Tarief PMD-zak

Rol met 20 PMD-zakken van 60 liter: 2,40 euro

 

Sluit de zakken steeds met de voorziene flappen of het treklint, of gebruik touw of kabelbinders om bovenaan de zak toe te stroppen. Bind geen afval vast aan de buitenkant van de zak.

 

GFT-containers

Voor het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval gebruik je een GFT-container met het logo van Verko. Zet de container op een goed zichtbare plaats aan de straatkant met het handvat naar de openbare weg gericht en kleef de juiste sticker rond het handvat. Zorg ervoor dat het deksel van de bak goed gesloten is. Er mag geen afval uit de bak steken.

Handige tips

  • Vermijd vastkleven van GFT: leg een kleine hoeveelheid verfrommeld krantenpapier op de bodem van je container.
  • Vermijd aanvriezen van GFT: zet de container indien mogelijk op een beschutte plek en bied hem pas 's ochtends aan (vóór 7 uur).
  • Vermijd een vuile container: maak je container regelmatig schoon en druk het GFT niet te hard aan om achterblijvend vuil te vermijden.

Gratis container

Elk gezin in ons werkingsgebied heeft recht op het gebruik van 1 gratis GFT-container van 40 of 120 liter. Is er geen GFT-container aanwezig bij je woning of is je container beschadigd? Vraag dan telefonisch een container aan via 052/21 39 91.

Extra container

Het is mogelijk om een tweede GFT-container te huren (120 liter) of te kopen (40 liter).

De huurprijs van een 120-litercontainer is 22,40 euro/jaar. Ongeacht het moment van de aanvraag loopt de huurperiode steeds t.e.m. 31 december. Er is geen berekening per maand mogelijk. Je mag maximum 3 containers per woning huren.

Een 40-litercontainer kost 22,40 euro. Het aantal is beperkt tot 1 bijkomende 40-litercontainer per woning. 

Meer info of bestellen: 052/21 39 91.

Stickers

Je moet de container aanbieden met de juiste sticker rond het handvat. De stickers zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis en bij lokale verdeelpunten (bv. supermarkt).

Container 40 liter (blauwe sticker): 0,25 euro
Container 120 liter (groene sticker): 0,75 euro
Container 240 liter (paarse sticker) – niet voor particulier gebruik: 1,50 euro
Container 1.100 liter (oranje sticker) – niet voor particulier gebruik: 7,28 euro