U krijgt hier het laatste nieuws over Verko

Hier vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen over de nieuwe PMD-sorteerregels.

Sinds de invoering van de nieuwe blauwe zak in april 2019 kan je meer plastic verpakkingen weren uit het restafval en deze sorteren bij het PMD. Dat is goed voor het milieu en de portemonnee, want voor de prijs van slechts één restafvalzak haal
je 14 PMD-zakken in huis.

In het kader van een asbestveilig Vlaanderen introduceert intercommunale Verko enkele maatregelen om je op een veilige manier op weg te helpen bij het verwijderen van hechtgebonden asbest.

De Handhavingscel van Verko houdt toezicht op de netheid van de glasbolsites. Achtergelaten afval wordt snel verwijderd. En de dader? Die zal niet meer makkelijk kunnen ontkomen, want camera’s registreren het sluikstortgedrag rond de glasbollen.
Wichelen en Wetteren keurden als eerste gemeenten in onze regio de inzet van camera's op hun grondgebied goed.

De oude stortplaats met zonnepanelenpark van Verko wordt sinds kort begraasd door 56 schapen. Hiermee trekken Verko en producent Solar Technics mee aan de kar van duurzaam en ecologisch groenbeheer.

Breng met je klas, vereniging of organisatie een geleid bezoek aan de Verko-site in Appels en maak kennis met de evolutie van het afvalbeheer: van het storten van afval, over het verbranden en recycleren, tot het hergebruik van goederen.

Tot voor kort mochten enkel herbruikbare kledij en schoenen in de textielcontainer. Maar ook versleten textiel is erg waardevol voor recyclage. Daarom werden, in samenspraak met de sector, de sorteerregels voor textiel aangepast.

Sinds 1 januari 2019 mag bijna alle organisch keukenafval in de groene GFT-container. Dat betekent dat niet alleen groenten en fruit, maar ook dierlijke bijproducten zoals vlees- en visresten, vaste zuivelproducten, bereide etenswaren en eierschalen toegelaten zijn in het GFT. De nieuwe GFT-sorteerregels werpen echter ook verschillende vragen op.

De lente is een ideaal moment om je tuin te verwennen met een extra vitaminekuur. En dat kan met compost.

De ophaalkalenders voor 2019 liggen eerstdaags in de bus!

Tijdens de Algemene Vergadering blikt Verko terug op de activiteiten van het voorbije jaar en geeft de directie toelichting bij het financieel resultaat. De Algemene Vergadering keurde op dinsdag 13 juni 2017 de jaarverslagen goed.

Verko is een intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband. Concreet betekent dit dat 9 verschillende gemeenten hun krachten bundelen in één organisatie om gemeenschappelijk dienstverlening te kunnen aanbieden aan hun inwoners. Wat betekent dit precies voor jou?

Om je persoonlijk te kunnen helpen bij je sorteervragen is de ombudsdienst van Verko iedere weekdag tussen 9 u. en 12 u. en tussen 13 u. en 16.30 u. telefonisch bereikbaar via het gratis nummer 0800 92 992.