U krijgt hier het laatste nieuws over Verko

Naar aanleiding van het ongeval deze ochtend op de E40 in Wetteren richting Brussel ontstond er een urenlange file op de aanpalende gewestwegen.
Hierdoor kon Verko in een aantal straten de huisvuilzakken niet of slechts gedeeltelijk inzamelen.

Verko zal morgen (donderdag 23/05/2019) een inhaalronde organiseren in de getroffen straten.

De oude stortplaats met zonnepanelenpark van Verko wordt sinds kort begraasd door 56 schapen. Hiermee trekken Verko en producent Solar Technics mee aan de kar van duurzaam en ecologisch groenbeheer.

Breng met je klas, vereniging of organisatie een geleid bezoek aan de Verko-site in Appels en maak kennis met de evolutie van het afvalbeheer: van het storten van afval, over het verbranden en recycleren, tot het hergebruik van goederen.

Volg de gratis 3-delige opleiding, in samenwerking met Vlaco!

Tot voor kort mochten enkel herbruikbare kledij en schoenen in de textielcontainer. Maar ook versleten textiel is erg waardevol voor recyclage. Daarom werden, in samenspraak met de sector, de sorteerregels voor textiel aangepast.

Sinds 1 januari 2019 mag bijna alle organisch keukenafval in de groene GFT-container. Dat betekent dat niet alleen groenten en fruit, maar ook dierlijke bijproducten zoals vlees- en visresten, vaste zuivelproducten, bereide etenswaren en eierschalen toegelaten zijn in het GFT. De nieuwe GFT-sorteerregels werpen echter ook verschillende vragen op.

De lente is een ideaal moment om je tuin te verwennen met een extra vitaminekuur. En dat kan met compost.

Landbouwers in de regio Dendermonde-Wetteren kunnen net als de voorbije jaren terecht op het recyclagepark van Verko in Appels voor de inzameling van gebruikte landbouwfolies.

De ophaalkalenders voor 2019 liggen eerstdaags in de bus!

De app “Recycle!” helpt je op een eenvoudige manier met het sorteren van afvalfracties, toont de weg naar de dichtstbijzijnde inzamelpunten en integreert de afvalkalenders van iedere gemeente.

Tijdens de Algemene Vergadering blikt Verko terug op de activiteiten van het voorbije jaar en geeft de directie toelichting bij het financieel resultaat. De Algemene Vergadering keurde op dinsdag 13 juni 2017 de jaarverslagen goed.

Verko is een intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband. Concreet betekent dit dat 9 verschillende gemeenten hun krachten bundelen in één organisatie om gemeenschappelijk dienstverlening te kunnen aanbieden aan hun inwoners. Wat betekent dit precies voor jou?

Om je persoonlijk te kunnen helpen bij je sorteervragen is de ombudsdienst van Verko iedere weekdag tussen 9 u. en 12 u. en tussen 13 u. en 16.30 u. telefonisch bereikbaar via het gratis nummer 0800 92 992.