Goed sorteren om meer te recycleren

Recyclageparken

Reserveren

Op woensdag en donderdag kan je zonder reservatie naar het recyclagepark. 
Op alle andere dagen heb je een afspraak nodig.

Reserveer je afspraak

Toegelaten afval

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest voorkomende afvalsoorten en hun tarieven. Heb je nog vragen? In het reglement vind je uitgebreide informatie over alle afvalsoorten. 

ENKEL TOEGANGSGELD

Voor de fracties die hieronder niet vermeld staan: tuinafval, houtafval, metaal, PMD, papier & karton ... 2 euro

BETALEND AFVAL

Toegangsgeld eveneens vereist
Grofvuil < 0,5 m³ 2 euro
  0,5 tot 1 m³ 4 euro
Gewoon puin
Cellenbeton
los gestort 10 euro
  verpakt 5 verpakkingen gratis, 1 euro per bijkomende verpakking (max. 60 liter inhoud)
  grote stukken 2 euro per stuk
  los en verpakt 10 euro
Asbest (meer info) verpakkingen 20 verpakkingen gratis, 2 euro per bijkomende verpakking 

ENKEL NIET-BETALEND AFVAL

Geen toegangsgeld vereist
Auto- en motorbanden gratis (max. 4 banden per gezin per jaar)
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten gratis
Batterijen gratis
Frituurvet en -olie gratis
Herbruikbare kringloopgoederen gratis
Matrassen gratis
Asbesthoudende materialen jaarlijks eerste 20 verpakkingen gratis

Verboden afvalsoorten

Graszoden, zuivere grond, keukenafval, huisvuil, slib en slijk, wegasfalt, gashouders (propaan, butaan …), springstoffen, medicijnen, radioactief afval, niet-gebonden asbest (asbestbevlokking, asbestkoord, leidingisolatie uit asbest, hele ladingen met stukken gebroken asbest), kadavers dieren en slachtafval, afvalstoffen voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten (uitzondering: oud papier & karton en elektro)