Beleid Verko steunt op milieuverantwoord beheer van afvalstoffen

Over Verko

Verko is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001. Onze organisatie bestudeert de afvalproblematiek en onderzoekt mogelijke oplossingen, gebaseerd op de best beschikbare en betaalbare technologie voor een milieuverantwoord beheer van de in de regio Dendermonde-Wetteren ingezamelde afvalstoffen. De inzameling gebeurt via de huis-aan-huisophaling en de 10 recyclageparken. In de overslaghallen in Appels bereidt Verko voor de meeste afvalsoorten het transport voor naar recyclagebedrijven of een andere eindverwerker. Het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) verwerken we in de eigen composteerinstallaties. Aangezien hergebruik na afvalpreventie de meest aangewezen techniek is om de afvalberg te verkleinen, baat Verko in Dendermonde en Wetteren een kringloopwinkel uit om de verkoop van tweedehands goederen te stimuleren.

Duurzaamheid, afvalpreventie en sensibilisering, producthergebruik, selectieve inzameling, recyclage en milieuverantwoorde eindverwerking zijn de sleutelwoorden van onze aanpak.