Goed sorteren om meer te recycleren

Recyclageparken

Om een vlot bezoek aan het recyclagepark te garanderen, verzoekt Verko je conform het recyclageparkreglement het afval thuis eerst grondig voor te sorteren, zodat je op het park snel alle materialen in de juiste container kan plaatsen. Op die manier kan je de verblijfsduur op het park beperken.

De parkwachter heeft het recht om de aanvoer van ongesorteerde afvalsoorten te weigeren.
Vermijd dus een onaangename verrassing door vooraf al bijvoorbeeld hout bij hout, metaal bij metaal, PMD bij PMD … te leggen in de autokoffer of aanhangwagen. Zo is het ook makkelijker voor de parkwachters om snel een idee te krijgen van de aangevoerde hoeveelheden per afvalsoort.

De infoborden vóór elke container informeren je over de toegelaten inhoud. Bij twijfel adviseert de parkwachter je graag over een correcte sortering. De parkwachter kan je bij een foutieve sortering verplichten om het afval terug te nemen en in de juiste container te deponeren. Dit is nodig, omdat verkeerd sorteren kan leiden tot hoge kosten bij de eindverwerking.

Het achterlaten van verboden afvalstoffen op het park en het deponeren van afval aan de toegangspoort of omheining van het recyclagepark wordt beschouwd als sluikstorten en is strafbaar (250 euro per inbreuk, onverminderd gerechtelijke vervolging).