Beleid Verko steunt op milieuverantwoord beheer van afvalstoffen

Over Verko

Directie

De directie van Verko is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de organisatie.

Waarnemend algemeen directeur en Afdelingshoofd Financiën, Personeel en ICT: Peter De Leeuw
Afdelingshoofd Afvalbeheer: Bart Descamps


Download het organigram met een overzicht van alle diensten binnen Verko. 
Hier vindt u de Code van Goed Bestuur van Verko (publicatiedatum vrijdag 12 juni 2020).
Bekijk de rechtspositieregeling van Verko (publicatiedatum vrijdag 29 mei 2020).

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Verko vergadert in principe maandelijks en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Dit zijn de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen.

Download de meest recente nieuwsbrief (juni 2020) met de besluiten van de raad van bestuur van Verko.

Voorzitter: Dirk Abbeloos
Eerste ondervoorzitter: Marie-Rose Locquet
Tweede ondervoorzitter: Lotte Peeters

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van Verko is samengesteld uit de lasthebbers die door de verschillende aandeelhouders worden aangesteld. Dit zijn de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren, Wichelen en de intercommunales IDM en Ibogem.