U krijgt hier het laatste nieuws over Verko

Huisvuilzakken die omwille van de staking de voorbije dagen niet werden opgehaald, worden tijdelijk aanvaard op de recyclageparken van Verko.

Door een vakbondsactie zijn de ophaalrondes verstoord.

Tijdens de eindejaarsperiode garandeert Verko de dienstverlening betreffende de afvalinzameling. De op de afvalkalender vermelde ophaalrondes gaan, onder voorbehoud van extreme weersomstandigheden, door zoals voorzien.

De ophaalkalenders voor 2019 liggen eerstdaags in de bus!

De buxusmot heeft heel wat schade aangebracht in tuinen. Wie de besmette planten verwijdert, mag die in de GFT-container deponeren of bij het tuinafval op het recyclagepark. Inzameling via snoeihout is in ieder geval niet toegelaten.

Verko mocht onlangs een lading gehakseld snoeihout afleveren bij drie GO!-basisscholen in Hamme. Het materiaal vormt een nieuwe, zachte ondergrond voor de aanwezige buitenspeeltuigen. Directeurs Iris Bréda en Bert Reyns kozen bewust voor gerecycleerd snoeihout vanwege het milieuvriendelijke karakter.

De app “Recycle!” helpt je op een eenvoudige manier met het sorteren van afvalfracties, toont de weg naar de dichtstbijzijnde inzamelpunten en integreert de afvalkalenders van iedere gemeente.

Gewapend met borstel en vuilniszakken trekken vrijwilligers in Dendermonde en Hamme regelmatig naar de glasbolsite in hun buurt om er zwerfvuil te verwijderen en melding te maken van sluikstorten. Deze glasbolpeters en –meters waken over de netheid in hun buurt.

Tijdens de Algemene Vergadering blikt Verko terug op de activiteiten van het voorbije jaar en geeft de directie toelichting bij het financieel resultaat. De Algemene Vergadering keurde op dinsdag 13 juni 2017 de jaarverslagen goed.

Verko is een intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband. Concreet betekent dit dat 9 verschillende gemeenten hun krachten bundelen in één organisatie om gemeenschappelijk dienstverlening te kunnen aanbieden aan hun inwoners. Wat betekent dit precies voor jou?

Om je persoonlijk te kunnen helpen bij je sorteervragen is de ombudsdienst van Verko iedere weekdag tussen 9 u. en 12 u. en tussen 13 u. en 16.30 u. telefonisch bereikbaar via het gratis nummer 0800 92 992.