Goed sorteren om meer te recycleren

Recyclageparken

In het reglement vind je per afvalsoort meer informatie over de maximale aanvoerhoeveelheden en het tarief.

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest voorkomende afvalsoorten en hun tarieven.

ENKEL TOEGANGSGELD

voor de fracties die hieronder niet vermeld staan: tuinafval, houtafval, metaal, PMD, papier & karton, ... 2 euro

BETALEND AFVAL

Toegangsgeld blijft eveneens verschuldigd
Grofvuil < 0,5 m³ 2 euro
  0,5 tot 1 m³ 4 euro
Gewoon & speciaal puin
Cellenbeton
los gestort 10 euro
verpakt 1 euro per verpakking (5 verpakkingen gratis)
grote stukken 2 euro per stuk
los en verpakt 10 euro
Asbest grote stukken 2 euro per stuk (10 stuks gratis)
verbrijzeld 10 euro

ENKEL NIET-BETALEND AFVAL

Geen apart toegangsgeld vereist
Auto- en motorbanden 4 euro per band (max. 4 banden per gezin per jaar)
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten gratis
Batterijen gratis
Frituurvet en -olie gratis
Herbruikbare kringloopgoederen gratis
Asbesthoudende materialen jaarlijks eerste 10 stuks gratis

Verboden fracties

graszoden, keukenafval, huisvuil, slib en slijk, wegasfalt, gashouders (propaan, butaan …), springstoffen, vuurwerk, medicijnen, radioactief afval, niet-gebonden asbest (asbestbevlokking, asbestkoord, leidingisolatie uit asbest, hele ladingen met stukken gebroken asbest), kadavers dieren en slachtafval, afvalstoffen voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten (uitzondering: oud papier & karton en elektro)