Dagelijks op pad om het afval netjes op te halen

Huis-aan-huisinzameling

Verko zamelt aan huis heel wat verschillende afvalsoorten in. Huisvuil en grofvuil gaan naar een professionele verbrandingsinstallatie met energierecuperatie. Het andere afval is bestemd voor recyclage.

Klik op een van onderstaande fracties voor meer informatie:

Huisvuil

Huisvuil is een verzamelnaam voor niet-recycleerbare afvalfracties waarvoor geen selectieve inzamelmethode bestaat. Je deponeert het huisvuil in de gele huisvuilzak en biedt deze aan tijdens de tweewekelijkse geplande ophaalronde.

De zak mag maximaal 15 kilogram wegen. Bind de zak steeds vast, maar kleef deze zeker niet dicht.

Toegelaten afval

 • as van de open haard, kachel of barbecue
 • houtskool
 • beenderen en afval van dierlijke oorsprong
 • vlees- en visresten en eierschalen
 • (mossel)schelpen en schelpenzand uit de vogelkooi
 • saus, vet en olie (afval vooraf nog eens verpakken)
 • wegwerpluiers (zelfs composteerbare)
 • stof uit stofzuigerzak
 • kunststof (met uitzondering van plastic flessen en flacons, harde plastics en plastic folies)
 • kattenbakvulling (zelfs composteerbare)
 • mest van vleesetende huisdieren (honden, katten, ...)

Verboden afval

 • kadavers en slachtafval: voor de inzameling en verwerking van dit afval dien je een speciaal vernietigingsbedrijf (vilbeluik) te contacteren.