Dagelijks op pad om het afval netjes op te halen

Huis-aan-huisinzameling

Verko zamelt aan huis heel wat verschillende afvalsoorten in. Huisvuil en grofvuil gaan naar een professionele verbrandingsinstallatie met energierecuperatie. Het andere afval is bestemd voor recyclage.

Klik op een van onderstaande fracties voor meer informatie:

Gooi defecte lampen nooit in de glasbol of in de vuilniszak, maar breng ze gratis naar het recyclagepark of deponeer ze in de speciale inzamelunits die je in veel winkels vindt: de RecyclePunten. Dankzij een correcte inzameling kunnen recyclagebedrijven de lampen ecovriendelijk verwerken. Herbruikbare onderdelen hebben nog een toekomst als grondstof voor nieuwe producten. Niet-herbruikbare materialen worden op een milieuvriendelijke manier verwijderd uit onze leefomgeving.

Spaarlampen en zogenaamde tl-lampen zijn gasontladingslampen. Door de aanwezigheid van kwik behoren ze tot het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Als de lamp zou breken, ontsnappen schadelijke kwikdampen. Vandaar dat deze lampen absoluut niet thuishoren bij het restafval of in de glasbol.

Meer info vind je hier