Dagelijks op pad om het afval netjes op te halen

Huis-aan-huisinzameling

Verko zamelt aan huis heel wat verschillende afvalsoorten in. Huisvuil en grofvuil gaan naar een professionele verbrandingsinstallatie met energierecuperatie. Het andere afval is bestemd voor recyclage.

Klik op een van onderstaande fracties voor meer informatie:

Metaal

Metaal kan je twee keer per jaar gratis aanbieden tijdens de geplande ophaalronde.

Eén afzonderlijk voorwerp mag niet zwaarder zijn dan 60 kilogram en niet groter dan 2 meter. Het volume per stuk is beperkt tot één kubieke meter.

Verboden afval