Breng met je klas, vereniging of organisatie een geleid bezoek aan de Verko-site in Appels en maak kennis met de evolutie van het afvalbeheer: van het storten van afval, over het verbranden en recycleren, tot het hergebruik van goederen.

Tot voor kort mochten enkel herbruikbare kledij en schoenen in de textielcontainer. Maar ook versleten textiel is erg waardevol voor recyclage. Daarom werden, in samenspraak met de sector, de sorteerregels voor textiel aangepast.

De lente is een ideaal moment om je tuin te verwennen met een extra vitaminekuur. En dat kan met compost.

Sinds 1 januari 2019 mag bijna alle organisch keukenafval in de groene GFT-container. Dat betekent dat niet alleen groenten en fruit, maar ook dierlijke bijproducten zoals vlees- en visresten, vaste zuivelproducten, bereide etenswaren en eierschalen toegelaten zijn in het GFT. De nieuwe GFT-sorteerregels werpen echter ook verschillende vragen op.

Van 18 tot 24 november 2019 gaat opnieuw de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter door. Tijdens deze week zetten we onze afvalophalers en recyclageparkwachters in de bloemetjes en vragen we extra aandacht voor hun zware en belangrijke werk.