Sluikstort blijft jammer genoeg een groot probleem. Vooral de glasbollen blijken een geliefkoosde plek om afval te dumpen.

Door goed te sensibiliseren heeft Verko in het verleden al heel wat positieve resultaten wat betreft sluikstort bereikt, maar met handhaving kunnen we nog een stukje verder gaan.

In de loop van 2019 hebben we 10 verplaatsbare camera’s aangekocht waarmee we in elk van onze gemeenten locaties kunnen observeren die vaak geteisterd worden door sluikstort en zwerfvuil. Het grote voordeel van verplaatsbare camera’s is dat ze gemakkelijk van locatie kunnen wisselen. Zo kunnen we telkens andere probleemsites in het oog houden.

De coördinator van onze handhavingscel is gemachtigd om de opgenomen beelden te bekijken. In geval van sluikstort geeft hij de beelden met identificatiegegevens door aan de politie of GAS-ambtenaar voor verdere opvolging. Sinds oktober vorig jaar werden zo al 73 sluikstorters betrapt. 56 van hen werden ook geïdentificeerd en riskeren een fikse boete die kan oplopen tot 350 euro!

Helaas is er niet alleen sluikstort om en rond de glasbolsites. Wanneer de politie of medewerkers van de gemeente ergens in het straatbeeld of in de natuur een sluikstort vinden, labelen ze dit en contacteren ze onze handhavingscel voor inzameling. Wanneer onze vaststeller identificatiegegevens in het sluikstort vindt, worden deze ook doorgegeven aan de politie of GAS-ambtenaar voor verdere stappen.

Sluikstort opgemerkt? Breng dan je gemeente op de hoogte! Zij zorgen samen met ons voor de verdere opvolging.