Particulieren kunnen weer compost kopen (max 1 ton/dag).
Voor professionele gebruikers geldt nog steeds een wachtlijst (contact opnemen met Herwig De Brandt (052/25 18 15)).

Op dinsdag 12 mei openen onze kringloopwinkels in Appels en Wetteren opnieuw de deuren!
Om het voor iedereen veilig te houden, zullen er extra maatregelen van kracht zijn.

De Verko-Recyclageparken zijn opnieuw open. De openingsuren blijven dezelfde, maar we werken voorlopig ENKEL OP AFSPRAAK. Concreet betekent dit dat je je bezoek op voorhand online moet aanvragen.
Enkel bij bevestiging zal je toegelaten worden op het recyclagepark. Zonder bevestiging van je afspraak mag je niet op het reyclagepark.

Verko is op zoek naar een Algemeen Directeur en een HR Manager.

Vanaf 1 april wordt het maximumgewicht van de huisvuilzak verlaagd naar 15 kg. Uit risicoanalyses is immers gebleken dat zakken van 20 kg enorm belastend zijn voor de afvalophalers. Een lager toegelaten gewicht is nodig om het aantal rugklachten te verminderen.