Sinds de invoering van de nieuwe blauwe zak in april 2019 kan je meer plastic verpakkingen weren uit het restafval en deze sorteren bij het PMD. Dat is goed voor het milieu en de portemonnee, want voor de prijs van slechts één restafvalzak haal je 14 PMD-zakken in huis.

De oude stortplaats met zonnepanelenpark van Verko wordt sinds kort begraasd door 56 schapen. Hiermee trekken Verko en producent Solar Technics mee aan de kar van duurzaam en ecologisch groenbeheer.

Tot voor kort mochten enkel herbruikbare kledij en schoenen in de textielcontainer. Maar ook versleten textiel is erg waardevol voor recyclage. Daarom werden, in samenspraak met de sector, de sorteerregels voor textiel aangepast.

Breng met je klas, vereniging of organisatie een geleid bezoek aan de Verko-site in Appels en maak kennis met de evolutie van het afvalbeheer: van het storten van afval, over het verbranden en recycleren, tot het hergebruik van goederen.

Sinds 1 januari 2019 mag bijna alle organisch keukenafval in de groene GFT-container. Dat betekent dat niet alleen groenten en fruit, maar ook dierlijke bijproducten zoals vlees- en visresten, vaste zuivelproducten, bereide etenswaren en eierschalen toegelaten zijn in het GFT. De nieuwe GFT-sorteerregels werpen echter ook verschillende vragen op.