Intercommunales Verko en DDS verwelkomen een nieuwe hr-manager: Dagmar Van Doorsselaer (44). Zij zal het personeelsbeleid van beide organisaties verder moderniseren.

Sinds deze week vervoegt Dagmar Van Doorsselaer het managementteam van DDS en Verko.
Als kersvers hr-manager wil ze het personeelsbeleid van beide organisaties verder moderniseren: “Investeren in mensen is absoluut noodzakelijk en vraagt continue aandacht. Ik heb er zeker zin in om met respect voor ieders integriteit te werken aan een hr-beleid dat focust op gezonde, gedreven en tevreden werknemers.”
Beide intercommunales halen zo heel wat ervaring in personeelsmanagement binnen. Dagmar Van Doorsselaer werkte de voorbije 20 jaar in de sociale economie voor Rode Kruis Vlaanderen en Logo-Waasland.

De functie van hr-manager is nieuw in de organisatie. Tot op heden maakten de verantwoordelijkheden over het personeel en financiën deel uit van één functie.
“De raad van bestuur vindt het geen overbodige luxe om een aparte hr-functie te creëren, zeker omdat het bedrijf groeit. Verko telt 170 werknemers. Intercommunale DDS stelt 15 medewerkers tewerk en heeft aanwervingen in het verschiet”, verduidelijkt Peter De Leeuw, directeur van Verko.