Benieuwd naar de eerste resultaten?

Kan jij de afbraaktijd raden van zwerfvuil?

Onze composteerfabriek in Appels heeft de laatste maanden overuren gedraaid. Nog nooit hebben we zoveel GFT en ander groenafval gerecycleerd tot compost!

Sluikstort blijft jammer genoeg een groot probleem. Vooral de glasbollen blijken een geliefkoosde plek om afval te dumpen.

Vanaf 14 juli 2020 kan er opnieuw (verpakt!) gebonden asbest naar de recyclageparken gebracht worden. Ook de huis-aan-huisinzameling van asbest wordt dan opnieuw opgestart.