Sinds 2019 mag er bij het GFT en PMD meer afval dat voorheen thuishoorde in de huisvuilzak. De afvalverschuiving laat zich goed voelen in de inzamelcijfers die Verko registreert. 

Niet alle tuinafval moet zomaar meegegeven worden met het GFT of gebracht worden naar het recyclagepark.
Wist je dat snoeiresten en grasmaaisel ook een meerwaarde hebben in je tuin?

Kan jij de afbraaktijd raden van zwerfvuil?

Benieuwd naar de eerste resultaten?

Sluikstort blijft jammer genoeg een groot probleem. Vooral de glasbollen blijken een geliefkoosde plek om afval te dumpen.