Waarom zou je compost op basis van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gebruiken in de tuin? We zetten de voordelen ervan graag eens op een rijtje.

Compostgebruik in de siertuin

Compost zorgt voor een algemene verbetering van de bodem waardoor planten beter groeien en meer resistent zijn tegen ziektes. Door het organisch stofgehalte in de compost verhoogt snel het humusgehalte van de bodem. Een hoger humusgehalte betekent een betere bodemstructuur waardoor een ideale lucht- en waterhuishouding ontstaat.

Door compost te gebruiken, worden voedingselementen langzaam vrijgegeven en meststoffen beter vastgehouden. Compost bevat bovendien veel kalk dat de verzuring van de bodem tegenwerkt. De aanwezige micro-organismen zorgen voor een natuurlijk afweermechanisme.

Aanleg en onderhoud van grasvelden

Wie een nieuw gazon of grasveld wil aanleggen, wil natuurlijk een egaal begroeide oppervlakte zonder oneffenheden en kleurverschillen. Het heeft pas zin om compost aan te brengen wanneer de oppervlakte volledig is uitgevlakt (nivelleren).

Start er ook niet te vroeg mee in het voorjaar, want dan is de grond nog te vochtig. De ideale bodemtemperatuur is ongeveer 10°C. Een gazon voorzien van voldoende organisch materiaal voorkomt vroegtijdige uitdroging.

Aanleg en onderhoud van siertuinen

Bij de aanleg van plantenborders is het aangewezen om voldoende compost in te werken in de borders (2 à 3 ton per are en maximum 20 cm diep in de bouwlaag). Hierdoor creëer je een humusvoorraad voor meerdere jaren.
Bij de aanplant van sierheesters en bomen is het aangewezen om de plantput voor maximum een derde te vullen met compost.

Bij bestaande aanplantingen mag je de compost bovengronds tussen de beplanting aanbrengen en lichtjes inwerken. Zo wordt het bodemleven gestimuleerd en vermijd je uitdroging.

Wil je compost kopen? Zowel particulieren als professionelen kunnen hiervoor bij ons terecht!
Meer info: www.dds-verko.be/compost of bel 052 25 18 15