Afval recycleren is goed, hergebruik van goederen nog beter, afval vermijden top

Afvalpreventie

Om leren over afval interactief te maken, organiseert Verko voor scholen en verenigingen bezoeken op de bedrijfssite in Appels en verleent onze organisatie haar medewerking aan workshops over afval op school. Organisaties kunnen bij Verko ook gratis publicaties verkrijgen en educatief materiaal in de vorm van sorteerspelen ontlenen.

Klik op een van onderstaande items voor meer informatie:

Workshops

Via de samenwerking tussen Fost Plus, GoodPlanet Belgium en Djapo kunnen scholen in het Verko-werkingsgebied gratis deelnemen aan interactieve workshops over het belang van goed sorteren.

Viesvuilland: voor kleuters en voor leerlingen uit het 1ste en 2de leerjaar

LABO: voor leerlingen van de 2de en 3de graad van het lager onderwijs

Ik zie wat jij niet ziet: voor de leerlingen van het secundair onderwijs