Wijzigingen aan het reglement van de recyclageparken sinds 1 juli 2022:

  • Je  kan PMD-afval (plastic, metaal en drankverpakkingen) alleen nog maar binnenbrengen in de officiële blauwe zak. Deze zak mag niet leeggemaakt worden boven de container. Als je enkel zo'n blauwe zak naar het park brengt, is het toegangsgeld gratis.
  • De container voor plastic folies verdwijnt. Plastic folies zijn verpakkingen en mogen bij het PMD. Ze horen thuis in de officiële blauwe zak.

Je kan de blauwe zak eveneens aanbieden bij de huis-aan-huisophaling.