We krijgen op onze recyclageparken steeds vaker de vraag of mensen daar kapotte zonnepanelen kunnen afleveren. Wij mogen die helaas niet aanvaarden. Waar kan je er dan wel mee terecht?

PV CYCLE Belgium

Zonnepanelen worden ingezameld en gerecycleerd door PV CYCLE Belgium. Deze organisatie zamelt kosteloos alle gebruikte fotovoltaïsche zonnepanelen in, welke ook de technologie, het merk of het jaar wanneer ze op de markt gebracht werden. Dit verloopt via inzamelpunten verspreid over heel België (tot 40 PV zonnepanelen), of via ophaling aan huis (grote hoeveelheden).

De inzameling is gratis, op voorwaarde dat geen enkel essentieel onderdeel ontbreekt en indien de afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen geen andere afvalstoffen bevatten.

Alle info over de inzameling van zonnepanelen vind je hier