De jaarlijkse algemene vergadering is hét moment om terug te blikken op de realisaties van het voorbije jaar. Vertegenwoordigers van de bij Verko aangesloten gemeenten keurden op 14 juni het jaarverslag van 2021 goed. En er gebeurde heel wat het voorbije jaar: de nieuwe composteerfabriek met voorvergisting staat er, de handhavingscel en het asbestloket draaien op volle toeren en we zien het restafvalcijfer dalen. 

Nieuwe composteerfabriek

Eind december 2021 was de nieuwe composteerinstallatie volledig opgebouwd. Ondertussen verwerken we al groente-, fruit en tuinafval (GFT), en vanaf dit najaar zal die installatie op volle capaciteit draaien. Dirk Abbeloos, voorzitter van Verko: “Wat we hier verrichten is baanbrekend. We halen via vergisting biogas uit GFT en zetten dit gas om in warmte, elektriciteit en brandstof voor onze vuilniswagens. Nergens anders in Vlaanderen kunnen voertuigen biomethaan tanken waarvan de productie op dezelfde locatie gebeurt. Het GFT verwerken we verder tot compost. Bij ons gaan er dus geen grondstoffen en energie verloren. Dat is het basisprincipe van een circulaire economie waaraan we samen met onze gemeenten graag ons steentje bijdragen.”

172 sluikstorten geïdentificeerd

De aanpak van sluikstort blijft belangrijk. Via de handhavingscel kunnen we verder gaan dan enkel sensibiliseren. In 2021 stelden we 439 sluikstorten vast. Hiervan werden er 172 geïdentificeerd, waarvan 108 via cameraherkenning. 

1070 ton asbest ingezameld

Ons asbestloket speelt een belangrijke rol in het streven naar een asbestvrij Vlaanderen. De inwoners uit onze regio kunnen bij ons terecht voor info over het correct verwijderen van asbestmaterialen in en rond de woning. Na folie-, kuub- en plaatzakken bieden we sinds het najaar 2021 ook containers aan voor grote hoeveelheden asbest. In 2021 zamelden we 380 ton asbest in via de recyclageparken en 690 ton via de inzameling aan huis. De afspraken hiervoor werden geboekt via ons asbestloket. 

Minder afval bij huisvuil

Ieder jaar maken we ook de balans op van het ingezamelde afval in onze regio. Na de impact van de coronamaatregelen in 2020 zien we nu toch een gunstige trend bij het restafval, want in 2021 belandde er opvallend minder afval bij het huisvuil. Vorig jaar bedroeg dit cijfer 125,8 kilogram per inwoner. Een jaar eerder was dit nog 129,6 kilogram.

“We doen beter dan Rus en virus”, grapt Dirk Abbeloos. “Meer verpakkingen kwamen in de blauwe zak terecht. (Gekookte) voedselresten eindigden bij het GFT. Op die manier konden we meer afvalstoffen recycleren en composteren. Deze 2 technieken zijn milieuvriendelijker dan het verbranden van huisvuil. Maar hoe je het draait of keert: het afval moet verwerkt worden. Het blijft dus zaak om samen met onze gemeenten ook te blijven inzetten op afvalpreventie. Een uitdaging die we graag aangaan.”

Meer cijfers 

Lees alle cijfers over afvalverwerking, recyclage en kringloop in het jaarverslag 2021.