Verko trekt de kaart van de groene energie en wil het ingezamelde GFT-afval verwerken tot milieuvriendelijke brandstof voor de vuilniswagens. En dat is een primeur in Vlaanderen!
De composteerfabriek in Appels maakt gedeeltelijk plaats voor een ultramoderne vergistingsinstallatie. Begin februari 2021 gingen de sloopwerken van start. 

Over 2 jaar rijden de vuilniswagens van Verko op biogas dat gehaald wordt uit het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) van de inwoners uit de regio Dendermonde-Wetteren.
Nergens anders in Vlaanderen rijden voertuigen op gas gewonnen uit afval dat op dezelfde locatie als de tankplaats wordt verwerkt.
Door afval opnieuw in te zetten als grondstof volgen we de principes van de circulaire economie. Niets gaat verloren.

Om het biogas uit het GFT te kunnen winnen, investeert Verko in een ultramoderne vergistingsinstallatie.
Begin februari 2021 gebeurden de sloopwerken: een deel van de oude composteerfabriek ging tegen de vlakte om plaats te maken voor de vergister en nieuwe fabriekshallen.

De opbouw van de nieuwe fabriek zal een goed jaar duren.
Nadien nemen we stapsgewijs de nieuwe installatie in gebruik. Vanaf augustus 2022 zou deze volledig operationeel moeten zijn.

Het project zorgt voor een unieke manier van afvalverwerking, maar levert vooral een belangrijke bijdrage aan het milieu en het klimaat, door zelf hernieuwbare energie te produceren.
Deze hernieuwbare energie krijgt interessante toepassingen:
25% van het opgewekte biogas wordt opgeschoond als brandstof voor de vrachtwagens. Het resterende deel wordt omgezet in warmte voor het composteerproces en elektriciteit voor het stroomnet.
Verko zal maar een klein gedeelte van de eigen geproduceerde elektriciteit gebruiken. Het merendeel wordt op het net gestoken.

Heb je vragen over de nieuwe composteerfabriek en vergistingsinstallatie?
Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen terug. Je kan hier ook je eigen vraag stellen.