Minder restafval, meer GFT en PMD en de stijgende verkoop van herbruikbare goederen. Dat zijn de belangrijkste vaststellingen van 2019. Ze zijn te lezen in het nieuwe jaarverslag dat de Algemene Vergadering van Verko goedkeurde op woensdag 2 september 2020.

Wegens de coronamaatregelen kon de geplande Algemene Vergadering van Verko traditiegetrouw niet doorgaan in juni. Daarom werd de meeting verdaagd naar woensdag 2 september 2020 en dit gebeurde volledig online. De Algemene Vergadering keurde digitaal het jaarverslag goed dat het activiteitenverslag en het financieel verslag bundelt over het voorbije werkingsjaar. De publicatie maakt duidelijk dat er dynamiek zit in het afvalgebeuren en biedt een overzicht van evoluties in afvalinzameling en –verwerking bij Verko.

Positieve trends

De afvalinzameling gebeurt op verschillende manier: aan huis, via het recyclagepark, straatcontainers (glas en textiel) en op afspraak (grofvuil). De belangrijkste vaststelling van 2019 is de dalende hoeveelheid restafval en de stijgende hoeveelheid GFT en PMD. Meer toegelaten afval bij het GFT en PMD veroorzaakte een zogenaamde afvalverschuiving: etensresten en plastic verpakkingen, die voorheen in de huisvuilzak belandden, worden nu selectief ingezameld via de groene container of de blauwe zak. De nieuwe sorteerinstructies zorgden ervoor dat het restafval met 5 kilogram per inwoner verminderde tot 130 kilogram. De hoeveelheid Plastic verpakkingen/Metalen verpakkingen/Drankkartons (PMD) steeg van 14 tot 21 kilogram per inwoner. De hoeveelheid Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT) nam toe van 80 tot 85 kilogram per inwoner.

Eerste stappen richting nieuwe composteerfabriek

Verko verwerkt zelf organisch-biologisch afval tot compost en doet voor de verwerking van het andere ingezamelde afval beroep op sorteercentra en recyclagebedrijven. Om de specialiteit van de compostproductie verder te zetten, investeert Verko in een nieuwe composteerfabriek. De opdracht werd in 2019 toegewezen aan OWS-Dero Construct uit Gent en Zele. Momenteel wordt een deel van de composteertunnels vernieuwd. Het hele bouwproject, met onder andere de bouw van een vergistingstoren, zal in verschillende fases verlopen. De nieuwe fabriek zou vanaf augustus 2022 volledig operationeel moeten zijn.

Hergebruik in de lift

Het kringloopcentrum van Verko, met een winkel in Appels en Wetteren, boekt gunstige resultaten op vlak van inzameling en hergebruik. In 2019 verwerkten de winkels 542.082 kilogram herbruikbare goederen, dat is 2.000 kilogram meer dan in 2018. Bijna 90% van die goederen was bestemd voor verkoop en genereerde een recordopbrengst van 287.319 euro. Met 31.286 bezoekers in 2019 kwamen er 1.000 bezoekers meer langs in vergelijking met 2018.

Je kan het volledige jaarverslag hier digitaal raadplegen.