Particulieren kunnen weer compost kopen (max 1 ton/dag).
Voor professionele gebruikers geldt nog steeds een wachtlijst (contact opnemen met Herwig De Brandt (052/25 18 15)).