Wij zijn klaar voor de uitdagingen van de toekomst! De komende vijf jaar investeert Verko fors in nieuwe projecten.

Wellicht zullen we dit najaar kunnen starten met de bouw van een nieuwe composteerfabriek met een voorvergistingsinstallatie voor de verwerking van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Het geproduceerde biogas maakt omzettingen naar warmte en elektriciteit mogelijk en wordt de nieuwe brandstof van onze huisvuilwagens.

Naast afvalverwerking zetten we verder in op ondergrondse inzamelsystemen. Er komen in onze regio nog 6 ondergrondse glascontainers bij en we hebben de intentie om een proefproject met sorteerstraten te starten. Op vlak van afvalpreventie willen we met onze acties de nadruk leggen op de kringloopwerking en de aanpak van zwerfvuil, voedselverspilling en de peukenproblematiek.