Maatregelen tegen coronavirus (update maandag 25 mei)

Het coronavirus heeft wereldwijd grote gevolgen, ook voor de dienstverlening van Verko. Om de afvalinzameling aan huis veilig uit te voeren, nemen we extra maatregelen met het oog op social distancing. Dit heeft geen impact op de inwoners, want alle geplande ophaalrondes gaan nog steeds door. De recyclageparken zijn weer open, maar ENKEL OP AFSPRAAK via https://www.dds-verko.be/aanvraag-recyclageparken. De kringloopwinkels zijn weer open op de gebruikelijke openingsuren. Er gelden extra voorzorgsmaatregelen. Belangrijke tip: gooi geen (gebruikte) papieren zakdoekjes bij oud papier en karton, maar wel bij het huisvuil (gele zak).