Dagelijks op pad om het afval netjes op te halen

Huis-aan-huisinzameling

Verko zamelt aan huis heel wat verschillende afvalsoorten in. Huisvuil en grofvuil gaan naar een professionele verbrandingsinstallatie met energierecuperatie. Het andere afval is bestemd voor recyclage.

Klik op een van onderstaande fracties voor meer informatie:

Grofvuil

Met grofvuil bedoelen we alle afvalstoffen die wegens de omvang, aard en/of het gewicht niet passen in de gewone huisvuilzak, zoals beschadigde meubelen en huisraad, versleten matrassen en tapijten, roofing, glaswol en isolatiemateriaal.
Opgelet: hout (tafels, meubels, kasten...) is GEEN grofvuil. Hout kan steeds gebracht worden naar het recyclagepark en wordt ook 2 keer per jaar aan huis opgehaald in een geplande ophaalronde (zie afvalkalender en de Recycle!-app). 

Je kan grofvuil aanbieden via:

  • het recyclagepark: tegen betaling van 2 of 4 euro (afhankelijk van het volume, met een limiet van één kubieke meter) bovenop het toegangsgeld van 2 euro
  • een afspraak voor ophaling aan huis: tel 052 25 18 34 (bereikbaar tussen 9u en 12u en 13u en 16u30)
    De ophaling gebeurt telkens op vrijdag en is beperkt tot maximum 5 stuks. De kostprijs bedraagt 24 euro per ophaalbeurt (25 euro voor inwoners van Buggenhout en Hamme). Dit bedrag betaal je vooraf op de administratieve dienst van je gemeente. In ruil ontvang je een diftar-sticker die je kleeft op een van de goederen.
    Corona-update: Neem contact op met je stad of gemeente of het nog mogelijk is om grofvuilstickers af te halen!!