Beleid DDS steunt op garanties voor een welvarende en duurzame regio

Over DDS

Intercommunale DDS werd opgericht in 1970. Onder de noemer streekontwikkeling pakte de organisatie van bij de start de welvaartsachterstand aan in de regio Dendermonde-Wetteren. Kenmerkend voor die periode in de regio Dendermonde waren de lage werkgelegenheid, ruim 7.000 pendelaars die dagelijks meer dan 3 uur onderweg waren van en naar hun arbeidsplaats, lage inkomens en verkrotte buurten.

De samenwerking tussen verschillende gemeenten en onder andere werknemersorganisaties leidde tot de oprichting van het dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband Dender, Durme en Schelde (afgekort DDS), verwijzend naar de 3 grote rivieren in het werkingsgebied dat vandaag 9 gemeenten omvat: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Tewerkstelling via bedrijventerreinen

Het is van meet af aan de bedoeling geweest om meer tewerkstellingskansen in de regio te creëren, de pendelarbeid terug te dringen en de economische stabiliteit en groei te garanderen. Vanuit die optiek startte DDS met de ontwikkeling van betaalbare bedrijventerreinen en in de 21ste eeuw biedt de intercommunale niet alleen bedrijfsgronden te koop aan, maar ook bedrijfsgebouwen.

Bouwgronden en huurwoningen

Om de problematiek van leegstaande en verwaarloosde woningen aan te pakken, begon DDS bouwgronden voor particulieren beschikbaar te stellen, alsook woongelegenheden voor verhuur en dit tegen prijzen die lager zijn dan de gangbare bedragen op de private markt. Met dit aanbod richt de intercommunale zich tot het marktsegment dat noch door de traditionele sociale bouw- en grondmaatschappijen, noch door privéontwikkelaars wordt bediend.

Ontspanning dicht bij huis

In 1989 opende intercommunale DDS het recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare. Op die manier wil DDS bijdragen tot de toeristische en recreatieve ontwikkeling van de regio.

Propere leefomgeving

Oorspronkelijk maakten de activiteiten betreffende afvalinzameling en -verwerking ook deel uit van het takenpakket van DDS, omdat de vereniging ernaar streefde om welvaart te koppelen aan gezondheid en een aangename leefomgeving, maar sinds 2004 is het afvalbeheer in de regio integraal in handen van intercommunale Verko.