Samen met de 10 andere Vlaamse streekintercommunales starten we met een nieuwe aankoopcentrale voor duurzame voertuigen. We richten ons met deze dienstverlening voornamelijk op gemeentebesturen, maar ook op onder meer OCMW’s, gemeentelijk onderwijs en politie- en brandweerzones. Door samen te werken met de andere streekintercommunales garanderen we de nodige schaal om je voertuigenvloten te helpen verduurzamen. IGEMO, streekintercommunale van de regio Rivierenland (oftewel het arrondissement Mechelen) zal binnen deze dienstverlening een overkoepelende rol op zich nemen.

Voordelen

  • Erg interessante voorwaarden en kortingen.
  • Minder werk: geen afzonderlijke bestekken vereist, alles gebeurt via 1 aanbestedende overheid.
  • Mogelijkheid om een nichemarkt met duurzame voertuigen op maat uit te bouwen. Zeker voor zware vrachtwagens en specifieke voertuigen, zoals veegwagens, is dit een absolute meerwaarde.
  • Een enorm potentieel voor broeikasgasreductie. 

Lokale besturen zijn voortrekkers

De elektrificatie van het wagenpark zit op dit moment in een stroomversnelling. De komende jaren zal deze trend alleen maar verder groeien. Naast meer duurzame personenwagens is er ook een enorme nood aan milieuvriendelijkere afvalwagens, bestelwagens, voertuigen voor technische diensten, veegwagens … De nieuwe aankoopcentrale duurzame voertuigen biedt je lokaal bestuur een ideale gelegenheid om een voorbeeld- en signaalfunctie op te nemen in de strijd tegen klimaatverandering.

Dit project kadert naadloos binnen de ambities en doelstellingen van de SDG’s. Deze ‘Sustainable Development Goals’, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zijn opgesteld door de Verenigde Naties en bevatten een aantal wereldwijde streefdoelen voor duurzame ontwikkeling. Ze vormen een actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. 

Opstart gepland voor 2022

De voorbereidingen voor de nieuwe aankoopcentrale zijn volop bezig. We willen deze dienstverlening vanaf januari 2022 lanceren. In september volgen meer details.

De gezamenlijke aankoop van (elektrische) voertuigen is een gewaardeerde dienstverlening, die je als lokaal bestuur ontzorgt en de nodige besparingen oplevert. We zetten met intercommunale DDS graag onze sterke schouders onder dit project.

Voor meer info kan je terecht op 052 69 18 50.