Investeren in mensen en middelen. Zo halen we expertise in huis om ons verder te ontwikkelen als een sterke partner voor onze gemeenten. Hoe we dat aanpakken, lees je in het jaarverslag 2020. 

Ambitieuze toekomstplannen

Op dinsdag 8 juni 2021 keurde de Algemene Vergadering ons jaarverslag van 2020 goed, waarin we trots stilstaan bij onze realisaties van het voorbije werkingsjaar. Alhoewel ... "Stilstaan is een verkeerde woordkeuze", zegt algemeen directeur Kris Dooms. We duwen juist op het gaspedaal om vooruit te gaan. Al zijn we natuurlijk voor sommige projecten gebonden aan administratieve of juridische tussenstappen die tijd vergen."

Nieuw team

Sinds vorig jaar is een nieuwe directie aan zet. Samen met de verschillende werkgroepen waarin bestuursleden zetelen, werken ze plannen uit voor de regio. “DDS 2.0”, lacht waarnemend voorzitter Hans Knop: “Referenties van afgewerkte projecten kunnen we nu nog niet voorleggen, maar we zijn wel in sneltempo de fundamenten aan het leggen van een nieuw dienstverlenend DDS dat met een sterk team een sterke partner wil zijn voor onze gemeenten."

"De voorbije maanden verwelkomden we al een projectregisseur, een klimaatcoördinator, een deskundige handhaving en een bouwcoördinator. De functietitels spreken voor zich. We halen expertise in huis om onze gemeenten deskundig te ondersteunen op vlak van onder andere publiek-private samenwerking met projectfinanciering, handhaving en klimaat. Denk maar aan het project 'gedeelde energie is dubbele energie', waarmee we de CO2-uitstoot in onze regio drastisch willen aanpakken. En daar stopt het niet, want er zijn nog meer aanwervingen op komst.”

Uitpakken in stijl 

Met respect voor een verleden van 50 jaar, maar vooral met een nieuwe visie maken we ons klaar voor de komende 50 jaar en meer. Door de coronamaatregelen konden we geen groot feest geven in 2020. Maar begin 2022 hopen we wel te kunnen uitpakken in stijl, een nieuwe stijl.    

Benieuwd naar onze realisaties? Neem een kijkje in ons digitale jaarverslag.