Dit voorjaar start DDS met de realisatie van het innovatieve klimaatproject ‘Gedeelde energie is dubbele energie’, met steun van de Vlaamse overheid.

DDS wil in samenwerking met bedrijven de CO2-uitstoot in de regio Dendermonde drastisch doen dalen door anders om te gaan met energie.
Hiervoor dienden we in het kader van de projectoproep Lokale klimaatactie 2020, georganiseerd door minister Bart Somers en de VVSG, het innovatieve klimaatproject Gedeelde energie is dubbele energie in.

Een multidisiplinaire jury koos uit de 33 inzendingen 9 projecten die subsidies ontvangen, waaronder het projectvoorstel van DDS. En daar zijn we uiteraard erg trots op! 

Meer hernieuwbare energie en minder CO2

Via Gedeelde energie is dubbele energie willen de 8 gemeenten van DDS, in samenwerking met de POM Oost-Vlaanderen en Lovitas, ondernemingen hernieuwbare energie met elkaar laten uitwisselen binnen zogenaamde energiegemeenschappen.
Een verhoging van de hernieuwbare energieproductie en een efficiëntere planning van het hernieuwbare energieverbruik heeft als doel de uitstoot van CO2 fel te verminderen. 

Verder wil het project opportuniteiten in kaart brengen om zowel via individuele als gezamenlijke investeringen de productie van hernieuwbare energie binnen de gemeenschap te verhogen en  ondernemingen overtuigen van het nut en de voordelen van deze investeringen.

De financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid is dus meer dan welkom om dit ambitieus plan de komende 2 jaar te realiseren.

Klimaatcoördinator

Onder andere energiescans zullen potentiële clusters in kaart brengen waarbinnen bedrijven baat kunnen hebben bij energie-uitwisseling in energiegemeenschappen, eventueel mits bijkomende individuele en/of gezamenlijke investeringen in hernieuwbare energie.

Naar aanleiding van deze scans krijgen bedrijven ook individueel advies voor een efficiënter en groener energieverbruik op basis van hun huidig energieprofiel. 
Daarom heeft DDS een klimaatcoördinator in dienst om de organisaties en gemeenten in onze regio voldoende te adviseren en te begeleiden op hun weg naar een efficiënter verbruik van hernieuwbare energie en zelfs een nieuw businessmodel.