De basisfilosofie van DDS steunt op drie belangrijke fundamenten: werken, wonen en ontspannen in een mooie regio.

Op 8 mei 2014 keurde de Algemene Vergadering van intercommunale DDS het beleidsplan voor de periode 2014-2018 goed. Het ondernemingsplan steunt op 7 pijlers en bevat een hele reeks concrete projecten waarmee de intercommunale de komende jaren een verdere groei van de welvaart in de regio Dendermonde-Wetteren wil realiseren.

Download het beleidsplan 2014-2018: Pijlers van een sterke intercommunale als garantie voor een welvarende en duurzame regio.

Via een jaarverslag besteedt DDS in woord en beeld aandacht aan de dienstverlening die de intercommunale het voorbije jaar heeft geboden aan de aangesloten gemeenten en hun inwoners, zoals de ontwikkeling en uitbreiding van bedrijventerreinen, de verkoop van percelen voor particuliere woningbouw, de verhuur van appartementen & woningen en de toeristische troeven op recreatiedomein Nieuwdonk in Berlare.