Ontwikkeling van bedrijventerreinen leidt tot meer tewerkstellingskansen

Bedrijven

Intercommunale DDS wil in de regio Dendermonde-Wetteren welvaart creƫren met de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Op die manier krijgen ondernemingen de kans om zich in de regio nieuw te komen vestigen, te herlokaliseren of om juist verder te groeien op de bestaande locatie. Meer bedrijven betekent ook meer tewerkstellingskansen voor de mensen in de streek, want een boeiende job dicht bij huis is een absolute meerwaarde.

De realisatie van bedrijventerreinen houdt in:

  • Bevorderen van de ontwikkeling en bouwrijp maken van bedrijventerreinen
  • Aantrekken van investeerders naar deze bedrijventerreinen
  • Behouden van de economische activiteit door tussenkomsten in wederverkoop van onroerend goed op deze terreinen
  • Inrichten van industriĆ«le of ambachtelijke gebouwen met het oog op verhuur
  • Stimuleren van overleg en ter beschikking stellen, waar mogelijk, van expertise op het vlak van economie, mobiliteit en ontsluiting in de regio, sociale economie en ruimtelijke ordening
  • Voorkomen of heractiveren van leegstaande bedrijfsgebouwen