Onze website zit in een nieuw kleedje!

Welkom op de nieuwe website van intercommunale DDS en Verko. Wanneer u zo dadelijk via de bovenstaande logo's doorklikt naar de webpagina's van DDS en Verko maakt u meteen kennis met de nieuwe vormgeving van onze site. De hedendaagse look is een weerspiegeling van het moderne bedrijfsbeleid dat onze beide organisaties voeren. Duidelijke en transparante info over de dienstverlening en projecten staan centraal op deze nieuwe webstek. Bovendien passen de webpagina’s zich automatisch aan elk scherm aan zonder afbreuk te doen aan de leesbaarheid, waardoor de site voortaan ook makkelijk raadpleegbaar is via een tablet of smartphone.